Цар Борил (1207-1218)

Цар Борил Асен е сестрин син на братята Асеневци и с възцаряването му властта се прехвърля по женската линия на династията. Смята се, че той узурпира престола, макар че няма преки улики за участието му в заговора и в убийството на Калоян край Солун.

През пролетта на 1208 г. Борил нахлува с войските си в Тракия и подновява войната с латинците. Сражението става край Пловдив. Според западния летописец Анри дьо Валансиен, участник в битката, силите са неравностойни. Борил разполага с 33 хилядна армия, а латинският император Анри излиза само с 2 000 рицари.

През 1210 г. българският цар води несполучлива война заедно с Никея срещу Константинопол. Неуспехи претърпява и походът му в югозападните земи.

По времето на Борил широко разпространение придобива богомилството. През 1211 г. в Търново е свикан голям църковен събор, председателстван лично от царя. Той поканва еретиците кротко да изложат своето учение. След като ги изслушва, съборът изобличава и заклеймява богомилите и произнася сурови присъди за техните ръководители. Водачите им са прогонени от страната.

Цар Борил предприема един важен ход за сближаване с латинците. Император Анри се оженва за българската принцеса Мария, заварената дъщеря на Борил и всъщност дъщеря на Калоян. Това довежда до мир между двете страни.

Цар Борил се развежда с царицата-куманка и се жени за племенницата на латинския император, дъщеря на сестра му Йоланта – Елизабет (Елисавета). Това е първата западноевропейска принцеса, стъпила на българския престол.

Цар Борил се развежда с царицата-куманка и се жени за племенницата на латинския император, дъщеря на сестра му Йоланта – Елизабет (Елисавета). Това е първата западноевропейска принцеса, стъпила на българския престол.

Чрез този брак Борил се сродява и с унгарския крал Андрей, който пък е женен за другата дъщеря на Йоланта. През 1214 г. е подписан мирен договор с маджарите, предвиден е брак между дъщерята на Борил и престолонаследника Бела.

Така осигурен с приятелството на латинците и маджарите, Борил се готви за война със Сърбия в съюз с брат си Стрез. Братът е убит от сръбски агенти и войната се проваля.

След смъртта на латинския император Анри през 1216 г. Борил остава без подкрепата на латинците. В България се надига движение против неговата власт. От изгнание се завръща с малък руски отряд законният наследник на трона Иван Асен ІІ, а Борил се укрепва в Търново.

Столицата посреща новия владетел Иван Асен ІІ (1218-1241) с радостно ликуване. При опита си да избяга от Търново Борил е заловен и ослепен по заповед на новия цар.

Старите столици

Цар Борил

Цар Борил бил сестреник на цар Калоян и с възцаряването му властта се прехвърлила към съребрената (женска) ли­ния на Асеневата династия.