Старите столици

Старите столици

Плиска е първата столица на България. От основаването на българската държава през 681 г. от хан Аспарух до 893 г. Тя е забележителна с архитектурата си, която българите носят от своите предишни поселения.