Плиска - първата столица на България

В продължение на цели два века от основаването на българската държава през 681 до 893 година градът е главното политическо, военно, културно и икономическо средище.

Град Плиска е основан през 681 год. от кан Еспор (Аспарух). Разположен е в средата на широко равно поле. През 893 – 894 цар Симеон премества столицата в Преслав. Град Плиска е имал три отбранителни пръстена, които са го защищавали от нападатели. Най-външният се е състоял от дълбок ров, вторият от дебел каменен зид и третият от стена, изградена от тухли. Трите включени един в друг отбранителни пояса са оформяли Външен град, Вътрешен град и Дворцов център.

“Външният град” е във формата на триъгълник с площ от 23 км2. Във Външния град е живеело многобройно население, занимаващо се със занаятчийство и селско стопанство [Лишев, 1970, 27-31]. В него е издигната най-монументалната средновековна църква в България - Голямата базилика. Почти в средата на “Външния град” се намира вътрешната каменна стена, заграждаща “Вътрешния град”. Стената е била четириъгълна с 2.5 м широчина , 12 м височина и е изградена през IX-ти век. Състои се от огромни квадри, което е отличителен начин на градеж при прабългарите. Във всеки ъгъл на стената е имало трапецовидни кули и на всяка от четирите стени е имало по две петоъгълни кули и порта. Главния вход е при източната порта.

Вътрешният град е с трапецовидна форма с площ от 500 дка. Тук някога е имало квартал с внушителни монументални сгради, където са били покоите на владетеля и приближените му. Най-важните от тези сгради са Големият дворец (Тронната палата) и т.н. Малък дворец. Големият дворец е най–добре запазената сграда от “Вътрешния град”.Тук е разположен тронът на канския съветник. Палатът е с 52 м дължина и 26.5 м ширина. Построен е по времето на кан Омуртаг, който e направил големи усилия, за да превърне Плиска в един от най–големите източноевропейски центрове. Малкият дворец, известен още като дворецът на кан Крум, е служел като резиденция на кана. Той се разпростира на територия от 568 м2 и се намира в централната част на каменната крепост. Чрез подземни входове обитателите му са могли да излизат и влизат незабелязано в града. Дворецът е разполагал с голямо водохранилище и модерни за времето си бани, а също с култови и стопански постройки.

Третата най-вътрешна защитна зона е заградена с тухлена стена и заобикаля т.н. цитадела, разположена във “Вътрешния град”.

Старите столици

Плиска

Плиска – първата столица на България е била точно такава, каквато сме си я представяли – бляскава, величествена, постепенно разрастваща и усъвършенстваща се.