Скопие - третата столица на България

Скопие e в състава на Първото българско царство през IX-X в. Тя е столица на България в периода от 972 до 992 г. През 980 г. цар Роман резидира в Скопие.

След падането на България под византийска власт през 1018 г. за известно време Скопие е център на византийското катепанство в България. През 11-13 век градът е седалище на една от епархиите на Охридската архиепископия.

В средата на XIII век е център на владенията на болярина Константин Тих Асен, който от 1257 г. до 1277 г. е български цар.

От края на 13 век Скопие е в състава на средновековната сръбска държава на Неманчите. По време на цар Стефан Душан е столица на Душановата империя.

На 19 януари 1392 г. градът е завзет от османците, предвождани от Евренос бей и получава името Юскюб. От 1392 до 1912 г. e под османска власт. Според изследване на Хр. Гандев, от 312 християнски домакинства и 316 турски през 1450 г. етническият състав е променен до 268 християнски и 623 турски през 1519 г., като един от методите е принудително изселване.

По време на Възраждането българската общност в Скопие е сред най-будните в цяла България. Българите в града са сред първите, които се противопоставят яростно на Цариградската патриаршия и издигат въпроса за собствени училища, в които да се преподава на родния български език, a още през 1833 г. Скопие и Самоков са първите градове, поставили искане да имат свещеници българи. През 1832 г. свещеник Димитър Иконом, протосингел на Скопската митрополия, е предложен от българското население да бъде назначен за владика, но Патриаршията отказва. По това време в Скопие вече има значително българско население, една част от което с добри доходи, което спомага за повдигане на училищното и църковното дело. Още през 1836 или 1837 г. отваря врати първото българско общинско училище в Скопие. Училището е настанено в къща до църквата „Света Богородица“, а за пръв учител е поставен монахът Павел Харват от Бигорския манастир.

Старите столици

Скопие

Върху крайното южно възвишение на планината Скопска Черна гора се е издигала една от най-големите и прочути български средновековни крепости - Скопие. Тя има своя античен предшественик - римската твърдина Скупи.